11 - 15 от 57 проекти за развитие

 • Латинска Америка и Карибите

  Програма за обучение и развитие: Подбор на специалист/и за изграждане на капацитет в производствените предприятия за шоколад

  Сектор: Консултантски услуги
  Финансираща институция: Карибска банка за развитие (Caribbean Development Bank)
  Виж повече
  Указания за кандидатстване Виж подобни проекти
 • Латинска Америка и Карибите

  Програма за обучение и развитие: Подбор на специалист/и за изграждане на капацитет в производствените предприятия за шоколад

  Сектор: Образование
  Финансираща институция: Карибска банка за развитие (Caribbean Development Bank)
  Виж повече
  Указания за кандидатстване Виж подобни проекти
 • Малави

  Подбор на фирма изпълнител за изграждане на разпределителни подстанции - 11KV UGC

  Сектор: Електроенергия
  Финансираща институция: Корпорация "Милениум челиндж" (Millennium Challenge Corporation)
  Виж повече
  Указания за кандидатстване Виж подобни проекти
 • Еквадор

  Институционална реформа на държавната администрация : Подбор на фирма-изпълнител за проучване на общественото възприемане за подобряване на гражданските услуги

  Сектор: Консултантски услуги
  Финансираща институция: Интерамериканска банка за развитие (Inter-American Development Bank)
  Виж повече
  Указания за кандидатстване Виж подобни проекти
 • Еквадор

  Институционална реформа на държавната администрация : Подбор на фирма-изпълнител за проучване на общественото възприемане за подобряване на гражданските услуги

  Сектор: Управление в публичния сектор
  Финансираща институция: Интерамериканска банка за развитие (Inter-American Development Bank)
  Виж повече
  Указания за кандидатстване Виж подобни проекти