21 - 25 от 58 проекти за развитие

 • Еквадор

  Програма за нова образователна инфраструктура: Подбор на фирма за строителство и строителен надзор на образователни сгради

  Сектор: Строителство
  Финансираща институция: Държавно финансиране (Government Notices)
  Виж повече
  Указания за кандидатстване Виж подобни проекти
 • Парагвай

  Подбор на фирма - за диагностика на оборудване и инфраструктура, проучване на потенциала на увеличения производствен капацитет и разработването на…

  Сектор: Водни басейни
  Финансираща институция: Интерамериканска банка за развитие (Inter-American Development Bank)
  Виж повече
  Указания за кандидатстване Виж подобни проекти
 • Парагвай

  Подбор на фирма - специализирана в хидроложки услуги, за всеобхватно проучване на речните басейни

  Сектор: Водни басейни
  Финансираща институция: Интерамериканска банка за развитие (Inter-American Development Bank)
  Виж повече
  Указания за кандидатстване Виж подобни проекти
 • Парагвай

  Подбор на фирма - за диагностика на оборудване и инфраструктура, проучване на потенциала на увеличения производствен капацитет и разработването на…

  Сектор: Консултантски услуги
  Финансираща институция: Интерамериканска банка за развитие (Inter-American Development Bank)
  Виж повече
  Указания за кандидатстване Виж подобни проекти
 • Еквадор

  Програма за нова образователна инфраструктура: Съставяне на образователни цели

  Сектор: Образование
  Финансираща институция: Интерамериканска банка за развитие (Inter-American Development Bank)
  Виж повече
  Указания за кандидатстване Виж подобни проекти