За нас

Създадена през 2014 г., BizPortal.bg е платформа, която предлага цялостни информационни услуги и решения за българския бизнес. Съдържанието на сайта се управлява и съхранява изцяло от Бизпортал ООД - млада организация с изцяло българска собственост. Освен платформата BizPortal.bg, Бизпортал ООД също така развива дейност в областта на международна продажба на бази данни и цялостни пазарни проучвания и услуги за навлизане на пазари чрез пакета от услуги BizConsult Global Market Solutions (Bizconsult), отличаващи се със:


  • Big Data подход към предоставяне на подробна информация за пазара
  • Несравним обхват на фирмена база данни (информация за над 100 милиона фирми от целяи свят), предоставяща
  • подробна информация за потенциални партньори и клиенти
  • База данни с над 6000 пазарни доклади със специфично секторно покритие
  • Първични проучвания и B2B анкети за навлизане на пазара
  • Ежедневен мониторинг на обществени поръчки и проекти

Бизпортал ООД предлага и услуги за електронно търгово закупуване базирано на каталог с бази данни с доставчици от целия свят посредством своят продукт OneMoreSource.