Въпроси и отговори

Какво представлява BizPortal.bg и какви услуги се предлагат на сайта?

Създадена през 2014 г., BizPortal.bg е платформа, която предлага цялостни информационни услуги и решения за българския бизнес. Ние целим да предложим на едно място информация, предоставяща възможност на всяка една българска фирма да се разширява, установява нови партньорства и набира необходимите ресурси за растеж. Съдържанието на сайта се управлява и съхранява изцяло от "Бизпортал" ООД и включва:

 • обществени поръчки и търгове от България и целия свят
 • европейско финансиране по оперативни, рамкови и други ЕС грантове и програми
 • търговски изложения и панаири от Европа и целия свят
 • търгове и проекти от институции и банки за развитие от целия свят

Какво включва информационният поток на BizPortal.bg?

1. Обществени поръчки

 • обществени поръчки и търгове от България
 • обществени поръчки и търгове с европейско финансиране от целия свят
 • архив от възложени договори и спечелени поръчки от България
 • архив от възложени договори и спечелени поръчки с европейско финансиране от целия свят

2. Европейски проекти

 • Всички актуални обявления за европейско финансиране по оперативните програми достъпни за фирми в Република България
 • Всички актуални обявления и възможности за участие на български фирми в "Хоризонт 2020"
 • Всички актуални обявлениq и възможности за участие на български фирми в COSME проекти
 • Други грантови възможности и проекти, финансирани от ЕС донори, достъпни за български фирми

3. Проекти за развитие (development tenders)

 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от EBRD (Европейска банка за възстановяване и развитие)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от EIB (Европейска инвестиционна банка)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от World Bank (Световна банка)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от UN (Организация на обединените нации)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от ADB (Азиатска банка за развитие)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от AfDB (Африканска банка за развитие)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от банки и институции за развитие

4. Търговски изложения и панаири

 • Търговски изложения / панаири / бизнес сбирки в България
 • Търговски изложения / панаири / бизнес сбирки в Европа
 • Търговски изложения / панаири / бизнес сбирки извън Европа

Безплатно ли е ползването на BizPortal.bg?

При регистрация всеки потребител има възможност да заяви 30-дневен тестов период, който предоставя пълен достъп до информационният ресурс, включително и ежедневно имейл известяване за актуални бизнес възможности. След изтичане на тестовият период ще имате възможност да закупите едногодишен абонамент на стойност 120 лв без ДДС. Заплащат се и допълнителни услуги като достъп до търгова документация или апликационни форми. Заплатените услуги са ясно упоменати и тяхната цел е допълнително да се улеснят потребителите при конкретен интерес към дадена бизнес възможност. Те по никакъв начин не ограничават информационния ресурс, предоставен на потребителите. Всеки потребител закупил едногодишен абонамент има право да заяви две безплатни търгови документации или апликационни форми на месец.

Какво е нужно за регистрация?

За регистрация на юридически лица са нужни само валиден имейл, парола и телефон за връзка. Ако представлявате юридическо лице, при регистрация може да попълните допълнително информация за Вашата фирма в профила Ви.

Когато се регистрирате, ще имате възможност да заявите 30-днвен безплатен тест, който Ви дава достъп до цялата информация на сайта. По желание, може да се възползвате и от опцията за получаване на имейл известяване за подходящи за Вас бизнес възможности.

Може ли да си сменя имейла или паролата, заявени при регистрация?

Ако желаете да смените имейла или паролата, която ползвате можете да го направите от настройките на Вашия профил.

Какви са платените услуги или платен еднократен помощен ресурс?

Информационен ресурс на уебсайта е платен след изтичане на 30-дневния тест период. За допълнително улеснение всеки потребител може да се възползва от спомагателна информация, улесняваща достъпа до изброените възможности – еднократен платен помощен ресурс. Всеки потребител закупил едногодишен абонамент има право на два безплатни помощни ресурса на месец. Еднократният платен помощен ресурс предоставя:

 • Еднократно теглене на насоки/упътване и достъп до формуляри за кандидатстване (при обществените поръчки, търгове от институциите за развитие, европейски проекти)
 • Профил на събитие и списък с участващи фирми (при търговските изложения)

Как мога да закупя платен еднократен помощен ресурс?

Платените услуги можете да закупите по един от следните методи:

 • чрез SMS на телефон 1982, като трябва стриктно да следвате инструкциите за текста, който трябва да въведете
 • по банков път, като в причини за плащане трябва да въведете идентификационен код. При верификация на получените средства BizPortal.bg ще ви изпрати закупените документи/документация

Как ще получа платения еднократен помощен ресурс, който съм заплатил?

Ще получите платения еднократен помощен ресурс, който сте заявили на посочен от Вас имейл в електронен вариант. В случай, че файловете надвишават ограниченията за изпращане на имейл, ще получите няколко имейла.

Кога ще получа платения еднократен помощен ресурс, който съм заплатил?

Изпращането на платения ресурс отнема техническо време. Ако не получите имейл до 3 часа в работен ден (при заплащане чрез SMS), моля свържете се с нас на имейл office@bizportal.bg или се обадете на телефон 02/805 7061. В неработни дни може да отнеме до един ден да получите имейл с платения от Вас помощен ресурс.

При заплащане чрез банков превод може да отнеме до 2 работни дни превода да бъде получен и верифициран. Ако до 3 работни дни не получите имейл, моля свържете се с нас на office@bizportal.bg или се обадете на телефон 02/805 7061.

Мога ли да откажа заявен платен еднократен помощен ресурс?

При извършено заплащане няма да имате възможност да откажете даден помощен ресурс и сумата да бъде възстановена. Ако не сте сигурни дали дадено плащане е било извършено или такова е извършено по погрешка, моля свържете се с нас на имейл office@bizportal.bg или се обадете на телефон 02/805 7061.

Може ли платената сума да бъде възстановена, ако не съм доволен от еднократен платен помощен ресурс?

"Бизпортал" ООД не възстановява заплатени средства за платен еднократен помощен ресурс. Ако смятате, че платения еднократен помощен ресурс не отговаря на изискванията Ви, моля свържете се с нас на имейл office@bizportal.bg или се обадете на телефон 02/805 7061.

Бизпортал ще възстанови сумата за заплатен помощен ресурс само в следните случаи:

 • ако такъв ресурс не съществува и няма възможност да бъде изпратен на клиента
 • ако ресурсът вече не е актуален за ползване (например ако срока за подаване на документи за дадена обществена поръчка е изтекъл при подаването на заявка)

При възстановяване на средства имате възможност да:

 • получите друг платен еднократен помощен ресурс (в случай, че е на еквивалентна цена) безплатно
 • сумата да бъде възстановена по банков път (само за български банки)

Какъв е обхватът на обществените поръчки, за които BizPortal.bg предоставя информация?

BizPortal.bg предоставя ежедневен поток от обществени поръчки от България и чужбина, който е без паралел на пазара за подобна информация. Ние гарантираме изчерпателността на тази информация, тъй като потокът от поръчки включва:

 • За България: На нашия сайт ще откриете абсолютно всички актуални процедури по ЗОП и тези с финасиране по структурните фондове на ЕС, публични покани, обявления за стоки и услуги, търсени от юридически и физически лица, публикувани на територията на Република България. Нашата база данни включва само поръчки от възлагащите органи според информацията, събирана от съответните агенции, министерства и общини и не предоставя допълнителна административна информация относно обжалвания и др., от източници като Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и Върховния административен съд /ВАС/.
 • За чужбина: BizPortal.bg предоставя информация за абсолютно всички обявления за поръчки, покани за проекти, концесии за строителство, конкурси за проекти, покани за изразяване на интерес, публикувани ежедневно от Официален вестник на Европейския съюз (ЕС) ("Приложение на Официален вестник на Европейския съюз", предназначен за европейски обществени поръчки) и също така достъпни от сайтовете на Генералните дирекции на Европейската комисия и на Европейския парламент. Като географско покритие тези възможности обхващат страни от ЕС, всички асоцирани кандидат-членки на ЕС, държави от Европейскта икономическа зона (ЕИЗ), както и трети страни от целия свят, за които са публикувани поръчки с цялостно или частично европейско финансиране.

Как да избера параметрите на своя абонамент за имейл известяване за обществени поръчки?

Параметрите за абонамент можете да намерите в секция "Абонамент" във Вашия профил. Задаването на параметри за абонамент включва две стъпки, като първата се отнася до селектиране на обществени и публикувани от потребителите поръчки от България по локация, икономически сектор, източник на финансиране, ключова дума, прогнозна стойност. От тях избирането на локация и сектор на обществени поръчки от интерес са задължителни. Втората стъпка представлява избиране на параметри за абонамент за имейл известяване за подходящи обществени поръчки от чужбина, като за да се заяви интерес за възможности от чужбина е нужно клиентът да кликне в радио бутона, гласящ "обществени поръчки от чужбина", след което се появява абонаментен формуляр следващ същата логика, както при селектиране на параметрите за абонамент за възможности от България.

Как да заявя най-точно ключови думи при абонамент за известяване за обществени поръчки?

При заявяване на ключова дума е много важно да използвате точни определения за типа поръчки, от който се интересувате. Това е изключително важно за селектирането на най-подходящите за Вас бизнес възможности. За целта е важно да изпозлвате най-подходящите думи и фрази, разделени със запетая, като всяка нова дума/фраза след запетаята ще бъде прочитана като нова ключова дума. При въвеждане на ключова дума трябва да се има предвид, че ще бъдат селектирани обществени поръчки, съдържащии в загалвието и/или описанието си точно тази дума. При въвеждане на ключови фрази също така ще бъдат селектирани резултати, съдържащи зададената фраза точно, както е изписана. Възможно е и въвеждането на корени на думи, което понякога ще доведе до селектирането на по-голям брой резултати, но пък може да се отрази по-лошо на точността на тези резултати. За повече яснота прегледайте примерите по-долу:

Пример 1:

Клиентът е въвел ключова дума: "климатици".
В този случай е въведена 1 ключова дума, която ще селектира резултати, съдържащи частично или изцяло думата "климатици". Поръчка, съдържаща "климатиците" също ще бъде включена в резултата.

Пример 2:

Клиентът е въвел ключовата фраза "климатична техника".
В този случай ще получите резултати, съдържащи точно фразата "климатична техника". Резултати, съдържащи поотделно думите "климатична" и "техника" няма да бъдат селeктирани.

Пример 3:

Клиентът е въвел ключови думи "климатици", "климатична техника", "климатизация", "поправка на климатици", "доставка на климатици".
В този случай са въведени 5 ключови думи. В резултат ще бъдат селектирани 5 потока от обществени поръчки и търгове за всяка една от ключовите думи отделно и така ще бъдат обхванати много повече обявления, които в същото време ще са изцяло релевантни.

Пример 4:

Клиентът е въвел ключова дума "климати".
В този случай е въведена 1 ключова дума, която ще селектира резултати, съдържащи думи с корен "климати". По този начин ще бъдат обхванати всички обявления от Вариант 3 плюс всички други, съдържащи думи с подобен корен. При този вариант се получава най-голям спектър резултати, но има риск от това да бъдат засегнати и голям брой неподходящи резултати (например поръчки съдържащи думи и/или словосъчетания като "климатичен", "климатични", "климатични промени" и др.)

Мога ли да заменя парамерите на своя абонамент?

Може да замените параметрите на своя абонамент във всеки един момент, като промените настройките в секция "Абонамент" на Вашия профил.

Какво представляват архивите за възложени поръчки и спечелени договори?

BizPortal.bg предоставя база данни с решенията за краен победител при възлагане на поръчки и договаряне на доставка на услуги и продукти. Тази информация се предоставя за всички обществени поръчки и търгове в България, както и за всички обществени поръчки с европейско финасиране от целия свят. Като времеви диапазон базата данни с архиви от спечелени договори и възложени поръчки обхваща поръчки и търгове, за които са обявени победители от 2013 г. до сега, като информацията се актуализира ежедневно с най-новите решения.