Наръчник за ползване на сайта

I. Какво е BizPortal.bg?

BizPortal.bg е онлайн платформа, която предлага цялостни информационни услуги и решения за българския бизнес чрез ежедневно обновяваща се база данни от предстоящи обществени поръчки, европейски проекти, проекти и търгове от институциите за развитие и търговски изложения.

Какво предлагаме?

BizPortal.bg предлага информационен ресурс в 4 основни насоки:

1. Обществени поръчки

 • обществени поръчки и търгове от България
 • обществени поръчки и търгове с европейско финансиране от целия свят
 • архив от възложени договори и спечелени поръчки в България
 • архив от възложени договори и спечелени поръчки с европейско финансиране за целия свят

2. Европейски проекти

 • Всички актуални обявления за европейско финансиране по оперативните програми, достъпни за фирми в Република България
 • Всички актуални обявления и възможности за участие на български фирми в „Хоризонт 2020“
 • Всички актуални обявления и възможности за участие на български фирми в COSME проекти
 • Други грантови възможности и проекти, финансирани от ЕС донори, достъпни за български фирми

3. Проекти за развитие (development tenders)

 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от EBRD (Европейска банка за възстановяване и развитие)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от EIB (Европейска инвестиционна банка)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от World Bank (Световна банка)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от UN (Организация на обединените нации)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от ADB (Азиатска банка за развитие)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от AfDB (Африканска банка за развитие)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от банки и институции за развитие

4. Търговски изложения и панаири

 • Търговски изложения / панаири / бизнес сбирки в България
 • Търговски изложения / панаири / бизнес сбирки в Европа
 • Търговски изложения / панаири / бизнес сбирки извън Европа

При регистрация всеки потребител има възможност да заяви 30-дневен тестов период, който предоставя пълен достъп до информационният ресурс, включително и ежедневно имейл известяване за актуални бизнес възможности. След изтичане на тестовият период ще имате възможност да закупите едногодишен абонамент на стойност 120 лв без ДДС. В допълнение, всеки потребител може да се възползва от допълнителна информация, улесняваща достъпа до изброените възможности – еднократен платен помощен ресурс, предоставящ:

 • Еднократно теглене на насоки/упътване и достъп до формуляри за кандидатстване (при обществените поръчки, търгове от институциите за развитие, европейски проекти)
 • Профил на събитие и списък с участващи фирми (при търговските изложения)

II. Какво отличава BizPortal.bg?

 • Всичко на едно място - взаимно допълващи се услуги, предоставящи цялостни информационни решения за българския бизнес
 • Уникална по рода си единна система на известяване за актуални бизнес възможности чрез имейл, включваща обществени поръчки и търгове от България и всички страни в Европа, възможности за участие в европейски проекти, проекти и търгове за развитие, плюс известия за търговски изложения и панаири от целия свят
 • Възможност за помощ чрез предоставяне на допълнителна информация, улесняваща достъпа до изброените възможности

III. Видове услуги

Ежедневна информация за обществени поръчки и търгове от България и Европа

Система с диференциран поток от всички актуални обществени поръчки и търгове от:

 • България (всички търгове и поръчки с държавно/общинско финансиране и по европейски програми)
 • Всички поръчки с цялостно или частично европейско финансиране от всички страни в Европа (вкл. всички страни, членуващи и нечленуващи в ЕС – ЕС-28, страните от Западните Балкани, Турция, Русия и всички бивши съветски републики), както и поръчки с европейско финасиране за страни от Северна Африка и Близкия Изток и трети страни от целия свят - ексклузивно достъпни за потребителите на BizPortal.bg на български език
 • Всички търгове и поръчки за услуги към европейските институции - ексклузивно достъпни за потребителите на BizPortal.bg на български език
 • Възможност за селекция на най-подходящите бизнес възможности от страната и чужбина чрез абонамент по следните критерии:

  • Тип финансиране
  • Размер
  • Икономически сектор
  • Ключова дума
  • Дата на обявление
  • Други (напр. оригинален език на публикацията, тръжна документация, и т.н.)

Ежедневна информация за всички възможности за кандидатстване по европейски проекти

 • Всички актуални обявления за европейско финансиране по оперативните програми, достъпни за фирми в Република България
 • Всички актуални обявления и възможности за участие на български фирми в „Хоризонт 2020“
 • Всички актуални обявления и възможности за участие на български фирми в COSME проекти
 • Други грантови възможности и проекти, финансирани от ЕС донори, достъпни за български фирми
 • Възможност за селекция на най-подходящите бизнес възможности от страната и чужбина чрез абонамент по следните критерии:

  • Размер на гранта/безвъзмездна помощ/съфинансиране
  • Източник на финансиране
  • Икономически сектор
  • Ключова дума
  • Дата на обявление
  • Други (напр. оригинален език на публикацията, тръжна документация, и т.н.)

Ежедневна информация за всички проекти и търгове за развитие

 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от EBRD (Европейска банка за възстановяване и развитие)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от EIB (Европейска инвестиционна банка)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от World Bank (Световна банка)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от UN (Организация на обединените нации)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от ADB (Азиатска банка за развитие)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от AfDB (Африканска банка за развитие)
 • Актуални търгове за доставки на стоки и услуги от банки и институции за развитие
 • Възможност за селекция на най-подходящите бизнес възможности от страната и чужбина чрез абонамент по следните критерии:

  • Тип финансиране
  • Размер
  • Икономически сектор
  • Ключова дума
  • Дата на обявление
  • Други (напр. оригинален език на публикацията, тръжна документация, и т.н.)

Ежедневна информация за търговски изложения и панаири от целия свят:

 • Търговски изложения / панаири / бизнес сбирки в България
 • Търговски изложения / панаири / бизнес сбирки в Европа
 • Търговски изложения / панаири / бизнес сбирки извън Европа
 • Възможност за селекция на най-подходящите бизнес събития, изложения и панаири от страната и чужбина чрез абонамент по следните критерии:

  • Локация
  • Икономически сектор
  • Ключова дума
  • Дата на събитие
  • Други (според специфичните информационни нужди на потребителите)

Възможност за сваляне на еднократен платен помощен ресурс

ДПри регистрация всеки потребител има възможност да заяви 30-дневен тестов период, който предоставя пълен достъп до информационният ресурс, включително и ежедневно имейл известяване за актуални бизнес възможности. След изтичане на тестовият период ще имате възможност да закупите едногодишен абонамент на стойност 120 лв без ДДС. В допълнение, всеки потребител може да се възползва от допълнителна информация, улесняваща достъпа до изброените възможности – еднократен платен помощен ресурс, предоставящ:

 • Еднократно теглене на насоки/упътване и достъп до формуляри за кандидатстване (при обществените поръчки, търгове от институциите за развитие, европейски проекти)
 • Профил на събитие и списък с участващи фирми (при търговските изложения)

IV. Абонаменти

Bizportal.bg предлага възможност за едногодишен абонамент за имейл известяване за най-подходящи бизнес възможности и събития от България, Европа и целия свят. Потребителите на сайта могат да селектират информацията, която да получават ежедневно на своя имейл адрес чрез абонамент по следните критерии:

 • Тип финансиране
 • Размер на гранта / безвъзмездна помощ / съфинансиране (при европейските проекти)
 • Икономически сектор
 • Ключова дума
 • Дата на обявление
 • Дата на събитие (при търговски изложения)
 • Други (според типа на информацията)

V. Лични данни

Всички лични данни и фирмена информация се съхраняват съгласно закона за съхранение на личните данни. Онлайн плащанията минават през напълно осигурени сървъри и вашите данни са предпазени чрез най-високи стандарти за сигурност. За повече информация виж секция Лични данни.