1 - 5 от 855 поръчки

 • България 20.01.2020 16:00

  Доставка на преносими компютри и предоставяне на гаранционна поддръжка

  Доставка на нови, неупотребявани, преносими компютри с предоставяне на гаранционна поддръжка за тях. Общият обем на доставката е 164 броя преносими компютри. Същите са предназначени за нуждите на Електроразпределение ЮГ ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД, ЕВН Център за услуги ЕООД, ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД и „ЕВН България“ ЕАД.

  Референтен номер: 00143-2019-0077
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 741 593 BGN 13.01.2020 17:30

  „Проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на ц-р за върхови постижения„Наследство БГ“–реконструк. и модернизация на баня„Овча купел“в уелнес и…

  „Проектиране и изпълнение на обект: „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на баня „Овча купел“ в уелнес и спа с ползване на минералната вода, с ид. 68134.4336.550.1, УПИ I, кв. 39 по плана на м. „Овча купел“, ж.к. Овча купел, бул. „Овча купел“ № 2, район „Овча купел“, гр. София – I-ви етап“, в две обособени позиции: ОП№ 1: „Проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на баня „Овча купел“ в уелнес и спа с ползване на минералната вода, с ид.…

  Референтен номер: 00087-2019-0142
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 33 333 BGN 08.01.2020 17:30

  „Закупуване на компютърни конфигурации и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на ГДНП“

  „Закупуване на компютърни конфигурации и преносими компютри (лаптопи) за нуждите на ГДНП“ със следните обособени позиции:
  обособена позиция № 1: „Закупуване на компютърни конфигурации“
  обособена позиция № 2: „Закупуване на преносими компютри (лаптопи)“,
  съгласно техническите спецификации - Приложение №1 и Приложение №2. Към момента на сключване на договора е възможно да не са осигурени финансови средства за обезпечаване на неговото изпълнение. На основание чл. 114 от ЗОП възложителят има право да сключи "договор под условие". В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечния срок от сключването му при неосигурено финансиране. Гаранционна поддръжка на…

  Референтен номер: 05070-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 600 BGN 08.01.2020 16:30

  Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП…

  Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП „ДЛС – Тракия“ към ЮЦДП гр. Смолян

  Референтен номер: 02718-2019-0207
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 03.01.2020 16:00

  Техническа помощ при провеждане на вихровотоков контрол на топлообменните тръби на парогенератори тип ПГВ 1000М на енергоблокове 5 и 6…

  Обществена поръчка с предмет: “Техническа помощ при провеждане на вихровотоков контрол на топлообменните тръби на парогенератори тип ПГВ 1000М на енергоблокове 5 и 6 2020-2022 г.” има за цел осигуряване на квалифициран персонал, изпълняващ дейности по анализ (оценяване) и набиране на данни при изпълнение на вихровотоков контрол (ЕТ) на парагенератори на блокове 5 и 6 през 2020, 2021 и 2022 г.

  Референтен номер: 00353-2019-0141
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки