1 - 5 от 735 поръчки

 • гр. Пловдив 160 654 BGN 20.06.2019 17:15

  Ремонтни дейности на настилки по пътища и улици на територията на община Пловдив по обособени позиции

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонтни дейности на настилки по пътища и улици на територията на община Пловдив по обособени позиции":
  ОП № 1- "Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив“
  ОП № 2- "Текущ ремонт на настилки по общински пътища на територията на Община Пловдив“.
  Видовете СМР са изчерпателно описани по вид и характеристики в Техническите спецификации, които са неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка. За всеки вид СМР ще се оферира единична цена, съгласно дадения образец на ценово предложение.

  Референтен номер: 00267-2019-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 000 BGN 27.06.2019 17:30

  Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високи води на р.…

  Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:
  Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект;
  Дейност II - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта;
  Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.

  Референтен номер: 00334-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 47 000 BGN 27.06.2019 15:00

  „Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни, необходими за дейността на ТП ДЛС „Борово”,…

  „Доставка чрез закупуване на слама, фураж, фуражни растения и готови храни за животни, необходими за дейността на ТП ДЛС „Борово”, по обособени позиции:
  - позиция 1. Доставка чрез закупуване на 60 тона царевица
  - позиция 2. Доставка чрез закупуване на 30 тона фуражни ябълки
  - позиция 3. Доставка чрез закупуване на 40 тона люцерна”
  Доставката ще се извърши със собствен транспорт до административната сграда на стопанството в с. Фотиново, община Батак, местност "Вълча поляна".

  Референтен номер: 02718-2019-0073
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 000 BGN 27.06.2019 15:00

  „Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Борово“, а именно – 1 брой сеносъбирач“

  „Доставка чрез закупуване на прикачен инвентар за нуждите на ТП ДЛС „Борово“, а именно – 1 брой сеносъбирач“
  Доставката ще се извърши със собствен транспорт до административната сграда на стопанството в с. Фотиново, община Батак, местност "Вълча поляна".

  Референтен номер: 02718-2019-0074
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 681 377 BGN 21.06.2019 16:30

  Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатор и принадлежности по смисъла на ЗМИ

  Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатор и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Клиника по кардиология - „Отделение по инвазивна кардиолигия“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД

  Референтен номер: 00010-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки