1 - 5 от 1201 поръчки

 • гр. Павел баня 54 167 лв. 15.04.2020 17:00

  Обект на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществени чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2…

  Обект на обществената поръчка е „доставка на стоки, осъществени чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.Възложителят е планувал да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет „Доставка чрез покупка на употребявани МПС/леки автомобили втора употреба/ за нуждите на Община Павел баня, по обособени позиции“, на стойност 66 667.00( шестдесет и шест хиляди шестотин шестдесет и седем лева) лв. без ДДС.На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, една от обособените позиции с предмет „Доставка чрез покупка на употребявано…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 70 000 лв. 21.04.2020 16:30

  „Периодични доставки на стент графт на абноминална аорта”

  „Периодични доставки на стент графт на абноминална аорта”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 62 325 лв. 22.04.2020 17:00

  „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 145 ОУ „Симеон Радев“-гр. София за учебната 2020/21г.,…

  „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в 145 ОУ „Симеон Радев“-гр. София за учебната 2020/21г., по обособени позиции: Обособена позиция: 1 Учебници и учебни помагала от издателство „Рива“; Обособена позиция: 2 Учебници и учебни помагала на издателство „Оксфорд Юнивърсити Прес“, представлявано от ТП „Оксфордски университет“; Обособена позиция: 3 Учебници и учебни помагала на издателство „Просвета – София“ АД; Обособена позиция: 4 Учебници и учебни помагала на издателство „Просвета плюс“; Обособена позиция: 5 Учебници и учебни помагала на издателство „Бит и Техника“-Варна; Обособена позиция: 6 Учебници и учебни помагала на издателство „БГ Учебник“; Обособена позиция: 7…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 43 500 лв. 20.04.2020 17:00

  Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери, за нуждите на „В и К” ООД – Габрово

  Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери, за нуждите на „В и К” ООД – Габрово

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Перник 2 083 лв. 13.04.2020 17:00

  Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник

  Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки