1 - 5 от 1181 поръчки

 • гр. Враца 23 900 лв. 21.05.2018 17:00

  „Наемане на употребявани моторни превозни средства за нуждите на „Тролейбусен транспорт–Враца“ ЕООД”

  „Наемане на употребявани моторни превозни средства за нуждите на „Тролейбусен транспорт–Враца“ ЕООД”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Свиленград 12 144 лв. 21.05.2018 17:30

  Доставка на работни обувки за нуждите на Второстепенните разпоредители с бюджет: Дейност „ДГ, ДЯ и ЗК”, ОПБО, ДСУ, Дейност „Спорт…

  Доставка на работни обувки за нуждите на Второстепенните разпоредители с бюджет: Дейност „ДГ, ДЯ и ЗК”, ОПБО, ДСУ, Дейност „Спорт и туризъм” за 2018 г.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 50 000 лв. 28.05.2018 16:00

  Доставка на водомери за дистанционно отчитане и уплътнения, по обособени позиции:1. Водомери от Q3 2,5 m/h до Q3 4 m/h…

  Доставка на водомери за дистанционно отчитане и уплътнения, по обособени позиции:1. Водомери от Q3 2,5 m/h до Q3 4 m/h включително, за гореща и студена вода и уплътнения2. Водомери от Q3 10 m/h до Q3 16 m/h включително, за гореща и студена вода и уплътнения

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Крушари 34 813 лв. 21.05.2018 17:00

  „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за…

  „Изработване на макет „Крепост Залдапа“ за нуждите на проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“ Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изработката на макет за външно експониране на късно Римска крепост Залдапа и изработка на прозрачен защитен навес и калъф от непромокаем материал за плътно и устойчиво покриване на макета през есенно-зимния сезон. Размери на макета: в най-високата си част с височина 150 см., дължина 200 см., ширина 250 см. Макетът трябва да бъде изготвен в пълно съответствие с Техническата спецификация на Възложителя – Приложение №1 към обявата…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Русе 45 395 лв. 22.05.2018 17:30

  Извършване на анализ на здравословното състояние на работещите, съгласно чл.25а от Закона за ЗЗБУТ.При необходимост следва да се извърши контрол...

  Извършване на анализ на здравословното състояние на работещите, съгласно чл.25а от Закона за ЗЗБУТ.При необходимост следва да се извърши контрол на факторите на работната среда и оценка на риска по работните места, а за новосформираните предприятия е задължително.Обслужването се отнася за следните звена:. Служители на Община Русе - 306,5 души 2. ОС "Социални дейности" 221 души 3. ФС"Детски ясли, детска млечна кухня и МОО" - 310 души персонал 4. Общинско предприятие "Спортни имоти" - 42 души персонал 5. Общинско предприятие "Комунални дейности" - 150 души персонал 6. Общинско предприятие "Русе АРТ" - 58 души персонал 7.Общинско предприятие "Управление на общинските…

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки