1 - 5 от 1002 поръчки

 • с. Якимово 57 917 лв. 20.09.2018 16:30

  Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител…

  Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа MON-1200 и MON-1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощицa”, община Якимово”. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да осъществява функциите на строител по реда на чл. 163 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като извършва всички необходими строително-монтажни работи с оглед качествено изпълнение на инвестиционния обект.Всяка работа включва пълното й завършване във вид, който позволява същата да бъде приета по изискванията на ПИПСМР. Възложителят стриктно ще следи за качеството на извършваните работи.…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 69 900 лв. 21.09.2018 18:00

  Предметът на поръчката предвижда да се избере изпълнител, с който да се сключи договор за доставка чрез закупуване и монтаж…

  Предметът на поръчката предвижда да се избере изпълнител, с който да се сключи договор за доставка чрез закупуване и монтаж на токоизправители 25A за 220VDC в подстанции и възлови станции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Кирково 50 880 лв. 25.09.2018 17:00

  Доставка на прогнозно 159 тона пелети от дървесни стърготини за нуждите на община Кирково през отоплителен сезон 2018г.-2019г.

  Доставка на прогнозно 159 тона пелети от дървесни стърготини за нуждите на община Кирково през отоплителен сезон 2018г.-2019г.

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Кърджали 64 985 лв. 02.10.2018 16:00

  Изграждане на топла връзка между училищната сграда и физкултурния салон на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали

  Изграждане на топла връзка между училищната сграда и физкултурния салон на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Луковит 270 000 лв. 03.10.2018 17:00

  “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа…

  “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит в обхват по ул.“Ас.Златаров“ (ул.“Ас.Златаров“ от ОТ 359 ( пресечката на ул.“Възраждане“ с ул.“Ас.Златаров“) през ОТ 327(пресечката на ул.“Ас.Златаров“ с ул.“Златна Панега“) до ОТ 231); „Любен Каравелов” (от ул. „Златна Панега” до ул. „Сан Стефано”); ул. „Момчилец (от ул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Възраждане”) и ул. „Възраждане” (от ул. „Кръгояр”(от 267) до изхода за гр. Плевен след ОТ 834)”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки