1 - 5 от 915 поръчки

 • гр. Добрич 68 000 лв. 25.09.2017 14:00

  Периодична доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите наДържавна психиатрична болница - Карвуна

  Периодична доставка на газьол за промишлени и комунални цели за нуждите наДържавна психиатрична болница - Карвуна

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Мъглиж 39 900 лв. 25.09.2017 17:00

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж.

  Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Мъглиж.

  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 50 000 лв. 22.09.2017 16:00

  „Сключване на застраховка „Професионална отговорност“, за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ Д-р Георги…

  „Сключване на застраховка „Професионална отговорност“, за служителите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и за „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен като юридическо лице”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 270 000 лв. 04.10.2017 16:30

  Строително – ремонтни работи на обекти, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.:•Ремонт на напорен резервоар V= 1000 m3…

  Строително – ремонтни работи на обекти, експлоатирани от „ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.:•Ремонт на напорен резервоар V= 1000 m3 в местност „Лозето”, община Сопот•Ремонт на помпена станция I-ви подем Баня-Хисаря•Ремонт на помпена станция II-ри подем – Хисаря•Ремонт на помпена станция „Първенец”•Ремонт на помпена станция „Пепелаша”•Ремонт на ЦПС „Катуница” за водоснабдяване на Асеновград•Ремонт на помпена станция I-ви подем „Борово”Строително – ремонтни работи по отделните обекти се извършват чрез изрично възлагане от Възложителя съобразно нуждите му, при условията на договора. Възложителят ще заплаща възложените строително-ремонтни работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Козлодуй 23 000 лв. 03.10.2017 16:00

  Изготвяне на пазарна оценка/справедливата стойност/ на залежали материални запаси в дружеството, в т.ч. предложени за продажба, съгласно изискванията на Закона…

  Изготвяне на пазарна оценка/справедливата стойност/ на залежали материални запаси в дружеството, в т.ч. предложени за продажба, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, МСС 2 “Материални запаси” и Счетоводната политика на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки