1 - 5 от 306663 поръчки

 • Люксембург

  EIB - Technical assistance for the Sustainable urban public transport investment programme in Greater Tripoli

  Location: Lebanon
  Service contract shortlist notice
  2 - Европейска инвестиционна банка, Европейски инвестиционен фонд, Европейска банка за възстановяване и развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 301904-2018
  Виж повече
 • Белгия

  Informatics services and products in the context of specification, development, maintenance and 3rd level support of CCN/CSI and CCN2 (CCN2DEV)

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  Legal Basis:
  3 - европейска институция/агенция или международна организация
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 301910-2018
  Виж повече
 • Германия

  Construction work

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 302069-2018
  Виж повече
 • Германия

  Tiling work

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 302070-2018
  Виж повече
 • Германия

  Joinery work

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 302071-2018
  Виж повече