1 - 5 от 424684 поръчки

 • Дания

  Provision of Security, Reception and Mail Services for the European Environment Agency

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  Legal Basis:
  3 - европейска институция/агенция или международна организация
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 558370-2019
  Виж повече
 • Чехия

  Mobile Telephony Services to the GSA

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  Legal Basis:
  3 - европейска институция/агенция или международна организация
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 558371-2019
  Виж повече
 • Холандия

  NL-Petten

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Works
  Legal Basis:
  3 - европейска институция/агенция или международна организация
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 558379-2019
  Виж повече
 • Белгия

  New Mobility Patterns in European Cities

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  Legal Basis:
  3 - европейска институция/агенция или международна организация
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 558380-2019
  Виж повече
 • Белгия

  Control Scheme for Recreational Catches of Sea Bass

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  Legal Basis:
  3 - европейска институция/агенция или международна организация
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 558381-2019
  Виж повече