11 - 15 от 434007 поръчки

 • Люксембург

  Construction work

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 43626-2020
  Виж повече
 • Дания

  Conveyors

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 43628-2020
  Виж повече
 • Люксембург

  Wastewater pumping station

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 43633-2020
  Виж повече
 • Германия

  Masonry and bricklaying work

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 43635-2020
  Виж повече
 • Франция

  Installation of telecommunications equipment

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 43636-2020
  Виж повече