212341 - 212345 от 434007 поръчки

 • Чехия

  Software-related services

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 299997-2017
  Виж повече
 • Полша

  Cleaning services

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 299999-2017
  Виж повече
 • Франция

  Public road transport services

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 300001-2017
  Виж повече
 • Полша

  Refuse and waste related services

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 300004-2017
  Виж повече
 • Полша

  Storage and warehousing services

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 300005-2017
  Виж повече