217006 - 217010 от 434007 поръчки

 • Франция

  Engineering services

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 266151-2017
  Виж повече
 • Франция

  Repair and maintenance services of building installations

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 266152-2017
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Франция

  Lift-maintenance services

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 266154-2017
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Франция

  Road transport services

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 266157-2017
  Виж повече
 • Франция

  Accommodation, building and window cleaning services

  Contract award notice
  Results of the procurement procedure
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 266159-2017
  Виж повече