424676 - 424680 от 434007 поръчки

 • Германия

  Образование за възрастни и други образователни услуги

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 141846-2014
  Виж повече
 • Германия

  Образование за възрастни и други образователни услуги

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 141847-2014
  Виж повече
 • Германия

  Образование за възрастни и други образователни услуги

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 141848-2014
  Виж повече
 • Германия

  Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

  Резултати от конкурс за проект
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 141851-2014
  Виж повече
 • Германия

  Пожарни коли

  Резултати от конкурс за проект
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 141853-2014
  Виж повече