424676 - 424680 от 433687 поръчки

 • Чехия

  Инженерни услуги по проектиране и конструиране

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 138958-2014
  Виж повече
 • Полша

  Услуги по предоставяне на кредит

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 138959-2014
  Виж повече
 • Франция

  Кошове за отпадъци

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 138960-2014
  Виж повече
 • Полша

  Услуги по приготвяне на храни за консумация

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: N - Национална или федерална агенция/служба

  Референтен номер: 138964-2014
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Испания

  Инженерни услуги в строителството

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  Z - Не е уточнено
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 138965-2014
  Виж повече