424681 - 424685 от 434007 поръчки

 • Германия

  Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура

  Резултати от конкурс за проект
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 141854-2014
  Виж повече
 • Великобритания

  Услуги по събиране на данни

  Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността
  Услуги
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 141868-2014
  Виж повече
 • Норвегия

  Телекомуникационно оборудване и принадлежности

  Обявление за възложена поръчка
  Доставки
  6 - Европейско икономическо пространство (ЕИП)
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 142023-2014
  Виж повече
 • Норвегия

  Интернет услуги

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  B - Европейско икономическо пространство (ЕИП), с участие на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 142034-2014
  Виж повече
 • Норвегия

  Услуги, свързани с експлоатация на мостове и тунели

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  B - Европейско икономическо пространство (ЕИП), с участие на страни от GPA
  Възлагащ орган: N - Национална или федерална агенция/служба

  Референтен номер: 142035-2014
  Виж повече