424681 - 424685 от 433687 поръчки

 • Испания

  Инженерни услуги в строителството

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  Z - Не е уточнено
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 138968-2014
  Виж повече
 • Испания

  Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  Z - Не е уточнено
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 138969-2014
  Виж повече
 • Белгия

  Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 138970-2014
  Виж повече
 • Италия

  Услуги по поддържане на паркове

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  Z - Не е уточнено
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 138972-2014
  Виж повече
 • Франция

  Услуги, свързани с почистване и метене на улици

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 138974-2014
  Виж повече