433996 - 434000 от 434007 поръчки

 • Полша

  Услуги по ремонт и поддържане на военни въздухоплавателни средства, ракети и космически кораби

  Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността
  Услуги
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 6 - Орган на подчинение на публичното право

  Референтен номер: 85809-2014
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Германия

  Услуги по ремонт и поддържане на бойни кораби

  Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността
  Услуги
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 85811-2014
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Норвегия

  Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

  Обявление за възложена поръчка
  Доставки
  B - Европейско икономическо пространство (ЕИП), с участие на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 85998-2014
  Виж повече
 • Норвегия

  Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

  Обявление за възложена поръчка
  Доставки
  B - Европейско икономическо пространство (ЕИП), с участие на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 85999-2014
  Виж повече
 • Норвегия

  Инженерни услуги по проектиране и конструиране

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  Z - Не е уточнено
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 86011-2014
  Виж повече