434001 - 434005 от 434007 поръчки

 • Норвегия

  Научни изследвания

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  6 - Европейско икономическо пространство (ЕИП)
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 86013-2014
  Виж повече
 • Норвегия

  Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  Z - Не е уточнено
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 86014-2014
  Виж повече
 • Норвегия

  Инженерни услуги по проектиране и конструиране

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  B - Европейско икономическо пространство (ЕИП), с участие на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 86015-2014
  Виж повече
 • Норвегия

  Инженерни услуги по проектиране и конструиране

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  B - Европейско икономическо пространство (ЕИП), с участие на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 86017-2014
  Виж повече
 • Норвегия

  Инженерни услуги по проектиране и конструиране

  Обявление за възложена поръчка
  Услуги
  B - Европейско икономическо пространство (ЕИП), с участие на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 86019-2014
  Виж повече