×

Филтри:

Сектор: Други услуги

1 - 5 от 2365 поръчки

 • Белгия

  Technical assistance in support of the governance sector in Sierra Leone in the area of civil registration — Sierra Leone

  Service prior information notice
  1 - Външна помощ и Европейски фонд за развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 365743-2017
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Белгия

  EU–China energy cooperation platform (ECECP)

  Service contract notice
  Location — People's Republic of China
  1 - Външна помощ и Европейски фонд за развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 365745-2017
  Виж повече
 • Белгия

  Technical assistance in Sierra Leone in the areas of civil service reform, parliament and the electoral cycle

  Service contract notice
  Sierra Leone
  1 - Външна помощ и Европейски фонд за развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 365746-2017
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Италия

  Maintenance services for hydraulic and related electrical installations

  Contract notice
  Services
  3 - европейска институция/агенция или международна организация
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 365753-2017
  Виж повече
 • Швеция

  Construction work

  Contract notice
  Works
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 365789-2017
  Виж повече