1 - 5 от 366 поръчки

 • Великобритания

  Education and training services

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 211084-2018
  Виж повече
 • Великобритания

  Education and training services

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 211086-2018
  Виж повече
 • Франция

  Vocational training services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 211310-2018
  Виж повече
 • Швеция

  Tutorial services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 211341-2018
  Виж повече
 • Полша

  Specialist training services

  Social and other specific services – public contracts
  Contract notice
  Services
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 211844-2018
  Виж повече