1 - 5 от 357 поръчки

 • Естония

  Provision of Training, Conferences, Seminars, Coaching, e-learning, Learning and Organisational Development Services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  3 - европейска институция/агенция или международна организация
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 292809-2019
  Виж повече
 • Белгия

  Services Related to the Enhancement of the Erasmus+ App

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  3 - европейска институция/агенция или международна организация
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 292822-2019
  Виж повече
 • Великобритания

  Education and training services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 294092-2019
  Виж повече
 • Полша

  Vocational training services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 294131-2019
  Виж повече
 • Швеция

  Training services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 294417-2019
  Виж повече