6 - 10 от 217 поръчки

 • Естония

  Higher education services

  Social and other specific services – public contracts
  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 34542-2019
  Виж повече
 • Испания

  Staff training services

  Social and other specific services – public contracts
  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 34559-2019
  Виж повече
 • Франция

  Training services

  Social and other specific services – public contracts
  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 34560-2019
  Виж повече
 • Норвегия

  Safety education services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  B - Европейско икономическо пространство (ЕИП), с участие на страни от GPA
  Възлагащ орган: N - Национална или федерална агенция/служба

  Референтен номер: 34814-2019
  Виж повече
 • Полша

  Computer training services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 31339-2019
  Виж повече