271 - 273 от 273 поръчки

 • Великобритания

  Education and training services

  Social and other specific services – public contracts
  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 444114-2018
  Виж повече
 • Финладния

  Adult and other education services

  Social and other specific services – public contracts
  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 444137-2018
  Виж повече
 • Швеция

  Technical and vocational secondary education services

  Social and other specific services – public contracts
  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 444148-2018
  Виж повече