196 - 199 от 199 поръчки

 • Норвегия

  Tutorial services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  B - Европейско икономическо пространство (ЕИП), с участие на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 405721-2019
  Виж повече
 • Франция

  Vocational training services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 400647-2019
  Виж повече
 • Дания

  Education and training services

  Social and other specific services – public contracts
  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 401340-2019
  Виж повече
 • Финладния

  Adult and other education services

  Social and other specific services – public contracts
  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 401352-2019
  Виж повече