256 - 260 от 357 поръчки

 • Германия

  Various school services

  Contract notice
  Supplies
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 218350-2019
  Виж повече
 • Испания

  Computer training services

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 219140-2019
  Виж повече
 • Испания

  Specialist training services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 219168-2019
  Виж повече
 • Испания

  School catering services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 219294-2019
  Виж повече
 • Чехия

  Technical training services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 219329-2019
  Виж повече