6241 - 6245 от 11570 поръчки

 • Чехия

  Refuse disposal and treatment

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 513358-2019
  Виж повече
 • Чехия

  Refuse and waste related services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: N - Национална или федерална агенция/служба

  Референтен номер: 513359-2019
  Виж повече
 • Италия

  Architectural, construction, engineering and inspection services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 513363-2019
  Виж повече
 • Испания

  Software development services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 513366-2019
  Виж повече
 • Естония

  Architectural, engineering and surveying services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: N - Национална или федерална агенция/служба

  Референтен номер: 513368-2019
  Виж повече