6246 - 6250 от 11740 поръчки

 • Германия

  Metalworking

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 512290-2019
  Виж повече
 • Франция

  Construction work for swimming pool

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 512291-2019
  Виж повече
 • Чехия

  Preservation services of historical sites

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: N - Национална или федерална агенция/служба

  Референтен номер: 512292-2019
  Виж повече
 • Франция

  Construction work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 512293-2019
  Виж повече
 • Франция

  Waterproofing work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 512294-2019
  Виж повече