6836 - 6840 от 11547 поръчки

 • Великобритания

  Networks

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 516618-2019
  Виж повече
 • Великобритания

  Health and social work services

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 516619-2019
  Виж повече
 • Белгия

  Sewage, refuse, cleaning and environmental services

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 516621-2019
  Виж повече
 • Франция

  Special-purpose road passenger-transport services

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 516622-2019
  Виж повече
 • Великобритания

  Social work and related services

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 516623-2019
  Виж повече