7991 - 7995 от 16679 поръчки

 • Финладния

  Urban planning and landscape architectural services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 282789-2019
  Виж повече
 • Италия

  Special-purpose road passenger-transport services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 282791-2019
  Виж повече
 • Франция

  School-meal services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 282792-2019
  Виж повече
 • Италия

  Energy-management services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 282796-2019
  Виж повече
 • Румъния

  Life insurance services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 282800-2019
  Виж повече