8006 - 8010 от 12954 поръчки

 • Германия

  Printed matter and related products

  Contract notice
  Supplies
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 498930-2019
  Виж повече
 • Франция

  Diesel fuel

  Contract notice
  Supplies
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 498933-2019
  Виж повече
 • Франция

  Diesel fuel

  Contract notice
  Supplies
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 498933-2019
  Виж повече
 • Франция

  Waste and rubbish containers and bins

  Contract notice
  Supplies
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 498935-2019
  Виж повече
 • Франция

  Waste and rubbish containers and bins

  Contract notice
  Supplies
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 498935-2019
  Виж повече