8491 - 8495 от 19247 поръчки

 • Италия

  School catering services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 164801-2018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Италия

  School catering services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 164801-2018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Унгария

  Technical inspection and testing services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 164804-2018
  Виж повече
 • Унгария

  Technical inspection and testing services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 164804-2018
  Виж повече
 • Унгария

  Technical inspection and testing services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 164804-2018
  Виж повече