1 - 5 от 5 поръчки

 • Великобритания 31.03.2021 12:00

  Социални и свързаните с тях услуги

  Обявление за поръчка
  Услуги
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 80255-2016
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Великобритания 30.11.2022 13:00

  Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

  Обявление за поръчка
  Услуги
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 379954-2015
  Виж повече
 • Великобритания 13.08.2021 00:00

  Услуги на здравеопазването и социалните дейности

  Обявление за поръчка
  Услуги
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 292482-2015
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Холандия 18.09.2025 12:00

  Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради

  Обявление за поръчка
  Услуги
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 290985-2015
  Виж повече
 • Швейцария 07.01.2021 15:00

  Уреди и инструменти за перфузия

  Обявление за поръчка
  Доставки
  7 - GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 396835-2014
  Виж повече