6 - 10 от 17898 поръчки

 • Холандия

  Construction work for dams, canals, irrigation channels and aqueducts

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 301918-2018
  Виж повече
 • Великобритания

  Building construction work

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 301919-2018
  Виж повече
 • Швеция

  Construction work

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 301921-2018
  Виж повече
 • Германия

  Installation of doors

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 301922-2018
  Виж повече
 • Германия

  Electrical fitting work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 301923-2018
  Виж повече