6 - 10 от 15354 поръчки

 • Германия

  Construction work for highways, roads

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 128311-2019
  Виж повече
 • Гърция

  Sewage work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 128313-2019
  Виж повече
 • Холандия

  Construction work for water and sewage pipelines

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 128316-2019
  Виж повече
 • Полша

  Construction work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 128317-2019
  Виж повече
 • Германия

  Building construction work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 128322-2019
  Виж повече