11866 - 11870 от 16781 поръчки

 • Великобритания

  Repair and maintenance services

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 217485-2019
  Виж повече
 • Финладния

  Construction work for electricity power lines

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 217486-2019
  Виж повече
 • Германия

  Prison building construction work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 217488-2019
  Виж повече
 • Германия

  Lift installation work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 217489-2019
  Виж повече
 • Германия

  Construction work for school buildings

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 217490-2019
  Виж повече