11871 - 11875 от 15354 поръчки

 • Дания

  Special-purpose road passenger-transport services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 64985-2019
  Виж повече
 • Франция

  Supporting services for the government

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 64986-2019
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Франция

  Architectural, construction, engineering and inspection services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 64987-2019
  Виж повече
 • Франция

  Building-cleaning services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 64988-2019
  Виж повече
 • Франция

  Technical inspection and testing services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 64989-2019
  Виж повече