14681 - 14685 от 18697 поръчки

 • Франция

  Tree-maintenance services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 391319-2017
  Виж повече
 • ЕЙРЕ

  Geology, oceanography and hydrology services

  Contract notice
  Services
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 391322-2017
  Виж повече
 • Франция

  Tree-cutting services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: N - Национална или федерална агенция/служба

  Референтен номер: 391330-2017
  Виж повече
 • Франция

  Accident and health insurance services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 391332-2017
  Виж повече
 • Франция

  Car park services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 391336-2017
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече