14686 - 14690 от 18697 поръчки

 • Швеция

  Architectural, construction, engineering and inspection services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 391337-2017
  Виж повече
 • Франция

  Planting and maintenance services of green areas

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 391339-2017
  Виж повече
 • Финладния

  Road transport services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 391341-2017
  Виж повече
 • Финладния

  Road transport services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 391343-2017
  Виж повече
 • Финладния

  Road transport services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 391344-2017
  Виж повече