14691 - 14695 от 18697 поръчки

 • Швеция

  Telecommunications services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 391346-2017
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Словакия

  Air transport services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 391348-2017
  Виж повече
 • Франция

  Commissioning of heating installations

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 391349-2017
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Финладния

  Road transport services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 391350-2017
  Виж повече
 • Швеция

  Special-purpose motor vehicles

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 391351-2017
  Виж повече