14791 - 14795 от 17898 поръчки

 • Испания

  Repair and maintenance services of ships

  Contract notice
  Services
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 226135-2018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Испания

  Tourist information services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 226138-2018
  Виж повече
 • Испания

  Education and training services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 226140-2018
  Виж повече
 • Италия

  Pre-school education services

  Contract notice
  Services
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 226143-2018
  Виж повече
 • Полша

  Specialist training services

  Contract notice
  Services
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 226144-2018
  Виж повече