11 - 15 от 14017 поръчки

 • Австрия

  Landscaping work for parks

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 365762-2017
  Виж повече
 • Германия

  Construction work for school buildings

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Works
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 365763-2017
  Виж повече
 • Германия

  Office block construction work

  Contract notice
  Works
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 365764-2017
  Виж повече
 • Люксембург

  Joinery work

  Contract notice
  Works
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 365765-2017
  Виж повече
 • Люксембург

  Lift installation work

  Contract notice
  Works
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: N - Национална или федерална агенция/служба

  Референтен номер: 365766-2017
  Виж повече