16441 - 16445 от 16445 поръчки

 • Великобритания 13.08.2021 00:00

  Услуги на здравеопазването и социалните дейности

  Обявление за поръчка
  Услуги
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 292482-2015
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Холандия 18.09.2025 12:00

  Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради

  Обявление за поръчка
  Услуги
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 290985-2015
  Виж повече
 • Швейцария 28.08.2019 16:00

  Инженерни услуги в строителството

  Обявление за поръчка
  Услуги
  7 - GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 248751-2015
  Виж повече
 • Франция 06.07.2019 17:00

  Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

  Обявление за поръчка
  Услуги
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 155651-2015
  Виж повече
 • Швейцария 07.01.2021 15:00

  Уреди и инструменти за перфузия

  Обявление за поръчка
  Доставки
  7 - GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 396835-2014
  Виж повече