17981 - 17985 от 20585 поръчки

 • Естония

  Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 317838-2018
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • Полша

  Engineering design services for the construction of civil engineering works

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 317840-2018
  Виж повече
 • Полша

  Map-making services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 317841-2018
  Виж повече
 • Чехия

  Architectural, engineering and surveying services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 317842-2018
  Виж повече
 • Чехия

  Architectural, engineering and planning services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 317843-2018
  Виж повече