16 - 20 от 17474 поръчки

 • Германия

  Construction work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 504928-2018
  Виж повече
 • Германия

  Plastering work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 504930-2018
  Виж повече
 • Германия

  Construction work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: N - Национална или федерална агенция/служба

  Референтен номер: 504931-2018
  Виж повече
 • Германия

  Construction work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 504932-2018
  Виж повече
 • Франция

  Laying work of flexible floor coverings

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 504933-2018
  Виж повече