36 - 40 от 11645 поръчки

 • Германия

  Construction project management services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 595096-2019
  Виж повече
 • Германия

  Treatment and disposal of foul liquids

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 595097-2019
  Виж повече
 • Великобритания

  Health and social work services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 595099-2019
  Виж повече
 • ЕЙРЕ

  Tree-maintenance services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 595104-2019
  Виж повече
 • Швеция

  Artistic and literary creation and interpretation services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 595105-2019
  Виж повече