4501 - 4505 от 10618 поръчки

 • Германия

  Weapons, ammunition and associated parts

  Contract notice
  Supplies
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 583131-2019
  Виж повече
 • Германия

  Electricity

  Contract notice
  Supplies
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 583132-2019
  Виж повече
 • Германия

  Electric vehicles

  Contract notice
  Supplies
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 583133-2019
  Виж повече
 • Германия

  Special-purpose mobile containers

  Contract notice
  Supplies
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 583136-2019
  Виж повече
 • Германия

  School books

  Contract notice
  Supplies
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 583138-2019
  Виж повече