536 - 536 от 536 поръчки

 • Норвегия

  Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

  Contract notice
  Services
  Legal Basis:
  B - Европейско икономическо пространство (ЕИП), с участие на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 444505-2018
  Виж повече