1 - 5 от 5989 поръчки

 • Турция

  IPA - Technical Assistance for Strengthening the Capacity of Departments of Investment Monitoring and Coordination

  Location - Turkey
  SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE
  1 - Външна помощ и Европейски фонд за развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 75326-2018
  Виж повече
 • Белгия

  Support to the CAPP for the implementation of the regional energy policy, Central Africa, Republic of the Congo

  SERVICE CONTRACT NOTICE
  3 - европейска институция/агенция или международна организация
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 75332-2018
  Виж повече
 • Чехия

  Nursing home construction work

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 75349-2018
  Виж повече
 • Швеция

  Building materials

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 75350-2018
  Виж повече
 • Австрия

  Construction work

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 75351-2018
  Виж повече