1 - 5 от 6167 поръчки

 • Белгия

  ENI — Technical assistance for the European Union programme to support the renewable energy and energy efficiency sectors in Algeria

  Service contract notice
  Algiers/Algeria
  1 - Външна помощ и Европейски фонд за развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 467587-2017
  Виж повече
 • Германия

  Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 467593-2017
  Виж повече
 • Финладния

  Construction work

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Works
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 467594-2017
  Виж повече
 • Австрия

  Construction work

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 467595-2017
  Виж повече
 • Франция

  Engineering works and construction works

  Contract notice
  Works
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 467597-2017
  Виж повече