1 - 5 от 4536 поръчки

 • Белгия

  EU–China energy cooperation platform (ECECP)

  Service contract notice
  Location — People's Republic of China
  1 - Външна помощ и Европейски фонд за развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 365745-2017
  Виж повече
 • Люксембург

  Gymnasium construction work

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 365756-2017
  Виж повече
 • Германия

  Construction work for school buildings

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 365759-2017
  Виж повече
 • Великобритания

  Roof repair and maintenance work

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 365761-2017
  Виж повече
 • Австрия

  Landscaping work for parks

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 365762-2017
  Виж повече