1 - 5 от 6324 поръчки

 • Холандия

  Highway maintenance work

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 301911-2018
  Виж повече
 • Румъния

  Road construction works

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 301912-2018
  Виж повече
 • Германия

  Construction work for bridges

  Prior information notice
  This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 301917-2018
  Виж повече
 • Холандия

  Construction work for dams, canals, irrigation channels and aqueducts

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 301918-2018
  Виж повече
 • Великобритания

  Building construction work

  Prior information notice
  This notice is for prior information only
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 301919-2018
  Виж повече