1 - 5 от 5644 поръчки

 • Турция

  IPA - Technical Assistance for FADN

  Location — Turkey
  SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE
  1 - Външна помощ и Европейски фонд за развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 483702-2018
  Виж повече
 • Турция

  IPA - Technical Assistance for FADN

  Location — Turkey
  SERVICE PRIOR INFORMATION NOTICE
  1 - Външна помощ и Европейски фонд за развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 483702-2018
  Виж повече
 • Люксембург

  EIB - Technical assistance to Fonplata regional framework loan

  Regional (Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay and Uruguay)
  Service prior information notice
  2 - Европейска инвестиционна банка, Европейски инвестиционен фонд, Европейска банка за възстановяване и развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 483705-2018
  Виж повече
 • Люксембург

  EIB - Technical assistance to Fonplata regional framework loan

  Regional (Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay and Uruguay)
  Service prior information notice
  2 - Европейска инвестиционна банка, Европейски инвестиционен фонд, Европейска банка за възстановяване и развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 483705-2018
  Виж повече
 • EBRD - Kosovo

  2 - Европейска инвестиционна банка, Европейски инвестиционен фонд, Европейска банка за възстановяване и развитие
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 483707-2018
  Виж повече