5836 - 5838 от 5838 поръчки

 • Франция

  Procurement of Works for the Construction of a new penitentiary in Chisinau

  Council Of Europe Development Bank,55 avenue Kléber, F 75116 Paris, FRANCE
  For the Republic of Moldova, Ministry of Finance
  Contract Notice
  3 - европейска институция/агенция или международна организация
  Възлагащ орган: 5 - Европейска институция/агенция или международна организация

  Референтен номер: 84374-2019
  Виж повече
 • Холандия 18.09.2025 12:00

  Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради

  Обявление за поръчка
  Услуги
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 290985-2015
  Виж повече
 • Швейцария 28.08.2019 16:00

  Инженерни услуги в строителството

  Обявление за поръчка
  Услуги
  7 - GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 248751-2015
  Виж повече