6 - 10 от 6068 поръчки

 • Испания

  Secondary school construction work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 236437-2019
  Виж повече
 • Холандия

  Works for complete or part construction and civil engineering work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 236438-2019
  Виж повече
 • Латвия

  Overhaul and refurbishment work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 236440-2019
  Виж повече
 • Латвия

  Construction work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: N - Национална или федерална агенция/служба

  Референтен номер: 236442-2019
  Виж повече
 • Германия

  Excavating and earthmoving work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 236447-2019
  Виж повече