2056 - 2060 от 5893 поръчки

 • Германия

  Construction work for school buildings

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 260417-2019
  Виж повече
 • Германия

  Road bridge construction work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  4 - Европейски съюз
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 260419-2019
  Виж повече
 • Германия

  Screed works

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 260420-2019
  Виж повече
 • Германия

  Roof insulation work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 260421-2019
  Виж повече
 • Люксембург

  Works for complete or part construction and civil engineering work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 260422-2019
  Виж повече