2786 - 2790 от 5337 поръчки

 • Германия

  Heating, ventilation and air-conditioning installation work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 487669-2018
  Виж повече
 • Германия

  Heating, ventilation and air-conditioning installation work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 487669-2018
  Виж повече
 • Германия

  Construction work for military buildings and installations

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 487670-2018
  Виж повече
 • Германия

  Construction work for military buildings and installations

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган

  Референтен номер: 487670-2018
  Виж повече
 • Германия

  Ventilation installation work

  Contract notice
  Works
  Legal Basis:
  5 - Европейски съюз, с участието на страни от GPA
  Възлагащ орган: 3 - Регионален или местен орган

  Референтен номер: 487671-2018
  Виж повече