1 - 5 от 76447 поръчки

 • България 500 000 BGN

  „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради на територията на Община Сливен съгласно…

  Събарянето и премахването на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради на територията на Община Сливен съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелстваните по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, премахването на сгради — общинска собственост и незаконни строежи, на територията на Община Сливен, разчистването на терена и извозването на строителните отпадъци, изпълнението на заповеди на кмета на Община Сливен за изземване на общински недвижим имот съгласно чл. 64, ал. 1 от Закон за общинска собственост, премахването на поставени без правно основание гаражи върху общински терени ще бъдат извършвани при необходимост.
  Възлагането ще се извършва за конкретни…

  Референтен номер: 00118-2019-0029
  Виж повече
 • България 2 500 (

  „Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и…

  „Следгаранционно сервизно обслужване на леките служебни автомобили на РЗОК - Сливен, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях”

  Референтен номер: 00207-2020-0016
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече
 • България 21 200 BGN

  “Предприемаческа мрежа по Пътя на коприната".

  Изпълнителят представя завършени крайни продукти от изпълнението на обществената поръчка:
  •доклад на български и английски език на хартиен и на електронен носител „Създаване на предприемаческа мрежа по Пътя на коприната SILCNET“;
  •доклад на български и английски език на хартиен и на електронен носител„Създаване на съвместна маркетингова стратегия“;
  •доклад на български и английски език на хартиен и на електронен носител „Улесняване на комуникацията и сътрудничество между заинтересованите страни в мрежата“.

  Референтен номер: 00001-2020-0002
  Виж повече
 • България

  „Подмяна на PLC контролерите на системите за управление на 2 броя електролизери „IMET - 10”

  Подмяна на PLC контролерите на системите за управление на 2 броя електролизери „IMET - 10 с пълно описание в документацията към поръчката.

  Референтен номер: 00123-2020-0007
  Виж повече
 • България 240 000 BGN

  „Събиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, в обхвата определен със заповедта на Кмета на Община…

  „Събиране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Попово, в обхвата определен със заповедта на Кмета на Община Попово по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ, и депонирането им на Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг.“

  Референтен номер: 00012-2020-0007
  Виж повече