1 - 5 от 45078 поръчки

 • гр. София

  Сключване на рамково споразумение с предмет: "Доставка на електрографитни четки за ТПС на „БДЖ -Пътнически превози" ЕООД, необходими за тригодишен…

  Доставка на 16 000 броя електрографитни четки за ТД, на ТПС серия 40, с размер 2(11х32х50)мм, обособена позиция №4 от рамково споразумение № 143/24.06.2016 г., за втората и третата година от действието му.

  Референтен номер: 01605-2015-0030
  Виж повече
 • гр. София

  Проектантски услуги за обекти на ДП РВД

  Поръчката обхваща разработване на работен проект за изграждане на ново КТП на обект Байлово.

  Референтен номер: 00222-2014-0013
  Виж повече
 • гр. София

  Проектантски услуги за обекти на ДП РВД

  Поръчката обхваща разработване на работен проект за извършване на ремонт на кабел БГА 20 kV в ЛЦ за ОВД Варна.

  Референтен номер: 00222-2014-0013
  Виж повече
 • гр. София

  Проектантски услуги за обекти на ДП РВД

  Поръчката обхваща разработване на на работни проекти за изграждане на нови ел. захранващи кабелни линии за обекти в ЛЦ за ОВД Бургас.

  Референтен номер: 00222-2014-0013
  Виж повече
 • България

  Референтен номер: 00614-2017-0001
  Виж повече