1 - 5 от 47733 поръчки

 • България 922 432 (

  „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата с шест обособени позиции

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на компютърна техника за нуждите на Висш съдебен съвет и съдилищата”. Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:
  1. Обособена позиция №1 с предмет „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ВСС и съдилищата“
  2. Обособена позиция №2 с предмет „Доставка на скенери за нуждите на ВСС и съдилищата“
  3. Обособена позиция №3 с предмет „Доставка на принтери за нуждите на ВСС и съдилищата“
  4. Обособена позиция №4 с предмет „Доставка на твърди дискове за нуждите на ВСС“
  5. Обособена позиция №5 с предмет „Доставка на копирни машини с функции за копиране, мрежово ч/бяло и/или цветно сканиране…

  Референтен номер: 00833-2017-0010
  Виж повече
 • България 863 000 (

  Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение (СрН и НН) по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на…

  Министерство на финансите провежда обществена поръчка за доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за следните обекти: гр. София, ул. Г.С.Раковски №102; гр. София, ул. Славянска №4 ; общ.Самоков, с. Говедарци; гр. София, кв. Витоша, бл.3, ет.11, ап.48; с.Кранево, общ. Балчик, област Добрич, ул. Шипка №2.

  Референтен номер: 00210-2017-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече
 • България 2 600 BGN

  Настоящата процедура е свързана с договаряне без предварително обявление на Възложителя с предмет УСЛУГА и обект: Изпълнение на авторски контрол…

  Настоящата процедура е свързана с договаряне без предварително обявление на Възложителя с предмет УСЛУГА и обект: Изпълнение на авторски контрол за обект: "Повишанане енергийната ефективност на 44 СУ "Неофит Бозвели" - финансирана от НДЕФ.

  Референтен номер:
  Сектори:
  Строителство и недвижими имоти Виж повече
 • гр. София

  "Доставка на средства за индивидуална балистична защита" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 "Доставка на противокуршумна каска с…

  "Доставка на средства за индивидуална балистична защита" по обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1 "Доставка на противокуршумна каска с балистичен визьор"Обособена позиция № 2 "Доставка на противокуршумна жилетка с тактическо елече и бронеплоча с ниво на защита, клас IIIА+7,62х39мм + нож"Обособена позиция № 3 „Доставка на противокуршумна жилетка с ниво на защита, клас IIIА+7,62х25мм + нож“

  Референтен номер: 02851-2017-0020
  Виж повече
 • България 1 200 BGN

  Упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Благоустрояване на градската среда ”, договор BG16RFOP001-1.008-0004-С01/18.11.2016 г., който се…

  Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект : “Благоустрояване на улица „Илинден“ в село Рилци, община Благоевград от О.Т. 25 до О.Т. 123 – II етап” по обособени позиции ОП №1 Авторски надзор за обект: “Благоустрояване на улица „Илинден“ в село Рилци, община Благоевград от О.Т. 25 до О.Т. 123 – II етап”. - Част „Пътна“ ОП №2 Авторски надзор за обект: “Благоустрояване на улица „Илинден“ в село Рилци, община Благоевград от О.Т. 25 до О.Т. 123 – II етап”. - Част „Електрическа“ ОП №3 Авторски надзор за обект: “Благоустрояване на улица „Илинден“ в село…

  Референтен номер: 00109-2017-0050
  Виж повече
 • Изтеглете детайлни указания и цялата необходима документация за кандидатстване за избраната от Вас обществена поръчка само за 6 лв. с ДДС.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-doc-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с всички необходими документи.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg

  Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв. с ДДС. е достъпна в рамките на няколко клика! За всяка възложена поръчка информацията включва и наименование и адрес на изпълнителите на подобните поръчки.

  За целта изпратете SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id- и вашият email адрес на номер: 1982.

  Например, ако вашият имейл адрес е ivan.petrov@email.com, трябва да изпратите SMS с текст:
  biz-rel-:procurement_id-ivan.petrov@email.com на номер: 1982

  След като заплатите таксата с SMS, ще получите email с детайли за актуални и възложени поръчки с подобен предмет и насоченост.

  Ако имате въпроси може да се свържете с нас на телефон 02 / 426 9120 или на email office@bizportal.bg

  Бихме искали да Ви уведомим, че от 02.01.2018 г. достъпът до www.bizportal.bg, както и абонаментът за имейл известяване ще се заплаща.

  За повече информация натиснете тук.