1 - 5 от 64325 поръчки

 • България 25 000 BGN

  "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните по обособени позиции“

  "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните по обособени позиции“, както следва:
  Обособена позиция №1:„Ремонт и рехабилитация на ул. „Лиляна Димитрова” в село Баните, община Баните”.
  Обособена позиция №2:„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Стърница, община Баните”.
  Обособена позиция №3:"Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Малка Арда, община Баните".
  Обособена позиция №4: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Вишнево, община Баните”.
  Обособена позиция №5: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Гълъбово, община Баните”.
  Обособена позиция №6: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в село Давидково, община Баните”.
  Обособена позиция №7: " Ремонт и…

  Референтен номер: 00603-2019-0002
  Виж повече
 • България 54 000 BGN

  „Извършване на стр. надзор на обект:„Рехабилитация и реконструкция на вод. мрежа в с. Граф Игнатиево, общ. Марица“, в изп-е на…

  Предмет на поръчката е упражняване на строителен надзор при реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“.
  В обхвата на консултантската услуга се включват задълженията и отговорностите, свързани с осъществявания строителен надзор по време на строителството, изпълняване на функциите на координатор безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад.
  Изпълнителят осъществява строителния надзор върху строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически…

  Референтен номер: 00490-2018-0022
  Виж повече
 • България 3 154 181 BGN

  „Предоставяне на право за ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги от производителя“

  Предметът на обществената поръчка включва предоставяне право на ползване на софтуерни продукти на Майкрософт и услуги на производителя, както и право на ползване на софтуерна осигуровка, при условията на Майкрософт Корпоративно Абонаментно Лицензионно Споразумение (Microsoft Enterprise Subscription Agreement).

  Референтен номер: 00276-2019-0001
  Виж повече
 • България 37 840 BGN

  “Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на 2 броя нови моторни превозни средства категория М1, хечбек за нуждите на ГЛАВНА…

  “Доставка чрез закупуване и гаранционна поддръжка на 2 броя нови моторни превозни средства категория М1, хечбек за нуждите на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ“ – МВР, финансирани по проект „Подобряване на мобилността на ГДБОП за ефективно разследване на организираната престъпност“ в рамките на Фонд Вътрешна сигурност 2014 – 2020“

  Референтен номер: 05228-2019-0001
  Виж повече
 • България 431 950 (

  Ремонт в заводски условия на детайли от цилиндър средно налягане (ЦСН) на ТА-8

  Ремонт в заводски условия на детайли от цилиндър средно налягане (ЦСН) на ТА-8, съгласно обем ремонтни дейности и технически условия.

  Референтен номер: 00246-2019-0025
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече