1 - 5 от 3709 поръчки

 • гр. Стара Загора

  „Денонощна въоръжена охрана на войскови имот на военно формирование 26940 - Стара Загора“

  Денонощна физическа въоръжена и невъоръжена охрана на „ВОЙСКОВИ ИМОТИ НА ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН — ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26940, със задачи: Денонощна охрана на войсковите имоти на ЦАТИП;Охрана на обекта от стационарни постове и извършване на обходи от подвижни постове; Осигуряване на пропускателен режим; Наблюдение на пожарната обстановка; Реагиране при извънредни обстоятелства; Взаимодействие с органите на служба „Военна полиция” - МО и Министерство на вътрешните работи.

  Референтен номер: 00164-2014-0008
  Виж повече
 • България 70 000 BGN

  "Организиране и провеждане на концерт с участието на световноизвестен изпълнител"

  С поръчката се възлага организирането и провеждането на събитие с участието на световноизвестен изпълнител/-и, като част от Културния календар на Община Пловдив за 2019 г.

  Референтен номер: 00267-2019-0026
  Виж повече
 • България 144 000 BGN

  Модернизиране на системата за печат YSoft SafeQ 5 MU 18 C.D.18.002 чрез наемане на хардуер за принтиране, копиране и сканиране…

  Модернизиране на системата за печат YSoft SafeQ 5 MU 18 C.D.18.002 чрез наемане на хардуер за принтиране, копиране и сканиране и пълната му сервизна поддръжка за срок от 36 месеца.

  Референтен номер: 05397-2019-0014
  Виж повече
 • България 119 992 BGN

  „24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на Музикално-драматичен театър „К. Кисимов“ гр. Велико Търново и намиращото се в…

  Предметът на обществената поръчка включва извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на сградния фонд на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново находящ се на адрес град Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 4. Охранителната услугата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в раздел III „Техническа спецификация" на документацията за участие.
  Предоставянето на услугата се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през делничните, празничните и почивни дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с необходимия кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват охранителната дейност, техническо оборудване и екипировка със съответните отличителни знаци.

  Референтен номер: 04547-2019-0002
  Виж повече
 • България 65 760 BGN

  Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на сградите и района на Централната администрация на Селскостопанска…

  Организиране и провеждане на денонощна физическа охрана и охрана със СОТ на сградите и района на Централната администрация на Селскостопанска академия с адрес: гр. София, ул. „Суходолска” №30, ведно с прилежащата територия, с общо 2 (два) денонощни поста

  Референтен номер: 00236-2018-0001
  Виж повече