1786 - 1790 от 4150 поръчки

 • България 0  

  „Извършване на социологически изследвания за нуждите на Българското национално радио по две обособени позиции"

  „Извършване на социологически изследвания за нуждите на Българското национално радио по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Национално представително маркетингово изследване на медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България; Обособена позиция № 2: "Извършване на специализирано социологическо проучване на нагласите и интересите на реалната и потенциална аудитория на програма „Хоризонт“ на БНР“

  Референтен номер: 00349-2017-0002
  Виж повече
 • България 0  

  „ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА В СГРАДАТА НА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ”

  Техническите изисквания за изпълнението на ОП са ограничени от „Закона за частната охранителна дейност” и посочената в настоящата процедура характеристика на обекта за охрана, както следва:
  Организиране и осъществяване на денонощна (24 - часова) надеждна невъоръжена физическа охрана на обект - Софийска филхармония.
  Осигуряване на пропускателен режим на обект - Софийска филхармония, за срока на изпълнение на договора

  Референтен номер: 00070-2016-0002
  Виж повече
 • гр. София

  „Дейности по информация, публичност и реклама. Проектиране, изработка и доставка на презентационни материали, рекламни сувенири, Университетски символи, протоколни подаръци и…

  „Дейности по информация, публичност и реклама. Проектиране, изработка и доставка на презентационни материали, рекламни сувенири, Университетски символи, протоколни подаръци и аксесоари за нуждите на СУ" по ОП2: "Рекламни сувенири с брандиран знак"

  Референтен номер: 00640-2014-0002
  Виж повече
 • гр. Никопол 0  

  “Предоставяне на консултантски услуги на Община Никопол Управление на Проект “The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the…

  “Предоставяне на консултантски услуги на Община Никопол Управление на Проект “The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage”, в по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“, вписана в регистър за обществени поръчки с уникален номер 00402-2017-0006.

  Референтен номер: 00402-2017-0006
  Виж повече
 • България 0  

  “Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално-известителна техника в обекти на ТП”ДГС-Първомай”

  Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, както и нейното поддържане от 17:00 до 08:00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в административната сграда на ТП”Държавно горско стопанство-Първомай”, находяща се в гр.Първомай, ул.Йоан Екзарх №6, а именно:
  •Самостоятелно помещение – Каса, за съхранение на пари, документи и други активи;
  •Административна сграда , състояща се от 8 бр.канцеларии, 2 бр.коридор.

  Референтен номер: 02718-2017-0060
  Виж повече